Künye

İmtiaz sahibi/ Net Ajans (Net Medya Grup)

Basın yayın,Haber Ajansı,Reklam tanıtım hizmetleri

Genel yayın yönetmeni

Alptekin Cevheri

Yazı İşleri Müdürü

Türker Demirci

Reklam Müdürü

 F.Remzi Elgünöz

 Sakarya Bolu, Düzce temsilcisi 

Levent Candan

Bursa temsilcisi

Hasan Boztürk